• Buy Auto Repair Parts Online

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เชื่อถือได้ ทนทาน ผ่านการทดสอบและรับรองทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสูงสุด ค้นหาชิ้นส่วนอะไหล่ ACDelco ที่เหมาะสมกับรถคุณจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เรียกดูหมวดชิ้นส่วนอะไหล่ของเราด้านล่าง หรือค้นหาชิ้นส่วนที่ต้องการตามชื่อ

BATTERIES
FLUIDS & LUBRICANTS
CHEMICALS
FILTERS
   การบำรุงรักษารถยนต์

      ลองดูคำแนะนำในการบำรุงรักษาและคำแนะนำเพื่อ
      ความปลอดภัย เพื่อย้ำเตือนถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
      เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะพาคุณให้ก้าวล้ำหน้าจากปัญหา
      รถยนต์ที่อาจเกิดขึ้น

ที่ตั้งของเรา

ACDelco ช่วยให้รถคุณมีสมรรถนะการขับขี่สูงสุด เราขอแนะนำให้คุณนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ซ่อมอิสระที่เชื่อถือได้ หรือหากต้องการติดตั้งด้วยตัวเอง โปรดใช้ชิ้นสวนคุณภาพของ ACDelco ที่ซื้อจากร้านจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับอนุญาต