ยางรถและการบำรุงรักษายางรถ

การเปลี่ยนยางรถ

 
สัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนยางใหม่

การสึกของยางมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงลักษณะการขับขี่และการบำรุงรักษายางรถของคุณด้วย แต่วิธีหนึ่งที่ทราบอย่างแน่นอนว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางรถแล้วก็คือ การที่ตัวแสดงการสึกของดอกยาง (ถ้ามี) ปรากฏขึ้น ตัวแสดงการสึกหรอของดอกยางในตัวเป็น "แถบแสดงการสึกของยาง" ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบยางเรียบบางๆ คาดขวางดอกยาง และจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางรถ

คุณต้องใช้ยางใหม่เมื่อ:

 • คุณสามารถมองเห็นตัวแสดงการสึกของดอกยางที่รอบๆ วงยางซึ่งมีจำนวนสามจุดขึ้นไป
 • มองเห็นเส้นลวดหรือเส้นใยผ่านยาง
 • ดอกยางหรือแก้มยางแตก ถูกเฉือน หรือลึกจนเห็นเส้นลวดหรือเส้นใย

 

 • ยางรถยนต์มีรอยนูนหรือรอยปริ
 • ยางรถมีรูรั่ว รอยเฉือน หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม


ความดันลมยาง

ตรวจสอบและดูแลยางให้มีความดันลมยางที่ถูกต้องอยู่เสมอเพื่อให้ยางรถของคุณมีประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด ลมยางคือก๊าซที่ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็น ตรวจสอบข้อมูลความดันลมยางที่แนะนำได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

Under Inflated Tire Wear | ACDelco 

ยางที่มีลมยางอ่อนอาจทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

 • การสึกก่อนกำหนดหรือผิดปกติ
 • ควบคุมได้ไม่ดี
 • การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
Over Inflated Tire Wear | ACDelco 

ยางรถที่มีลมยางมากเกินไปอาจทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

 • การสึกที่ผิดปกติ
 • ควบคุมได้ไม่ดี
 • การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

การตรวจสอบความดันลมยาง

ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความดันลมยางของรถคุณอย่างน้อยเดือนละครั้งในขณะที่ยางเย็นตัว (ปล่อยรถให้หยุดนิ่งสักสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อย) โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเติมลมยางสำหรับรถของคุณที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณ ใช้เกจวัดที่มีคุณภาพ อย่าเพียงแค่มองดู "ด้วยสายตา" – ยางเรเดียลอาจดูปกติแม้ว่ายางจะลมอ่อนก็ตาม ตรวจเช็คยางรถให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดติดอยู่ในดอกยาง เพราะวัตถุเหล่านั้นอาจแทงลึกเข้าไปในยางและทำให้ยางรั่วได้ และอย่าลืมตรวจเช็คยางอะไหล่ด้วย


การสลับยางรถยนต์

เนื่องจากยางแต่ละล้อทำหน้าที่แตกต่างกัน (เช่น บังคับเลี้ยว หรือขับเคลื่อนล้อหน้า-ล้อหลัง) อัตราการสึกของยางจึงแตกต่างกันด้วย ขอแนะนำให้สลับยางตามรอบที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานและทำให้ยางมีการสึกหรอที่สม่ำเสมอกันมากขึ้น
การสลับยางจะต้องเป็นไปตามรูปแบบการสลับยางที่ถูกต้อง ยางล้อหน้ามักทำหน้าที่ที่แตกต่างกันมากกว่ายางล้อหลัง และยางของรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็มีหน้าที่แตกต่างกันมากกว่ายางของรถขับเคลื่อนล้อหลัง โปรดดูรูปแบบการสลับยางที่ถูกต้องสำหรับรถของคุณที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถ นอกจากนั้น ยางของล้อหน้าและล้อหลังยังอาจใช้ความดันลมยางที่ต่างกันอีกด้วย ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับความดันลมยางของแต่ละล้อตามที่กำหนดไว้สำหรับล้อแต่ละตำแหน่ง โปรดดูคำแนะนำที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถ

ล้อขึ้นสนิมหรือสกปรก

สนิมหรือสิ่งสกปรกอาจเป็นสาเหตุทำให้แรงขันน็อตล้อไม่ถูกต้อง และเมื่อนานๆ ไป ล้ออาจหลวมได้ ดังนั้นเมื่อคุณสลับยาง ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ขจัดสนิมหรือสิ่งสกปรกใดๆ ตามจุดที่ล้อยึดติดกับรถ และขันน็อตล้อให้แน่นตามแรงบิดที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ในกรณีฉุกเฉิน คุณอาจใช้ผ้าหรือกระดาษชำระเช็ดสนิมหรือสิ่งสกปรกออก แล้วใช้เหล็กขูดหรือแปรงลวดในภายหลัง จากนั้นขันแน่นตามแรงบิดที่กำหนด และโปรดระลึกว่าการสลับยางไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการสึกหรอที่มีสาเหตุจากชิ้นส่วนกลไกสึกหรอหรือความดันลมยางไม่ถูกต้อง

การตั้งศูนย์ล้อและการปรับสมดุลของยางรถยนต์

เนื่องจากล้อรถของคุณได้รับการปรับตั้งศูนย์และปรับสมดุลมาจากโรงงานแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อและปรับสมดุลล้อรถตามกำหนดเวลาซ้ำอีก แต่ถ้าสังเกตถึงอาการยางสึกในลักษณะที่ผิดปกติหรือรถมีอาการ "ดึง" ไปทางใดทางหนึ่ง อาจจำเป็นต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ ถ้าสังเกตว่ารถสั่นเมื่อวิ่งบนถนนที่เรียบ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับล้อขาดสมดุล ยางล้อที่ขาดสมดุลมักส่งผลต่อสมรรถนะการขับขี่ และอาจส่งผลให้ยาง แบริ่ง โช้ค และส่วนประกอบระบบกันสะเทือนอื่นๆ มีอายุการใช้งานลดลงด้วย หากอาการสั่นขึ้นกับความเร็วรถ (เริ่มสั่นที่ประมาณ 70 กม./ชม. และสั่นมากขึ้นเมื่อความเร็วเพิ่มสูงขึ้น) เป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวกับความสมดุล
 


การตั้งศูนย์ล้อ

การตั้งศูนย์มีความสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่ายางรถของคุณจะมีการสึกหรอน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ยางล้อที่มีศูนย์ถ่วงไม่ดีเป็นผลจากระบบกันสะเทือนและบังคับเลี้ยวของรถไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกัน ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่บ่งบอกให้ทราบว่ายางรถไม่ได้ศูนย์คือ อาการ "ดึง" ไปทางใดทางหนึ่งในขณะขับขี่ หรือยางที่สึกแบบผิดปกติ นอกจากนี้ หากเติมลมยางไม่ถูกต้อง ก็อาจเป็นสาเหตุของยางสึกแบบผิดปกติได้ รถของคุณอาจมีข้อกำหนดในการตั้งศูนย์ทั้งสำหรับล้อหน้าและล้อหลัง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ล้อ โปรดขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ซ่อมอิสระที่เชื่อถือได้

วิธีปฏิบัติกรณียางแบน

หากคุณทราบวิธีเปลี่ยนหรือซ่อมยางแบน นั่นหมายความว่ายางรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ไม่ต้องนัดหมายเพื่อนำรถเข้ารับบริการโดยไม่จำเป็น คุณจะพบว่าชุดยางอะไหล่และที่เติมลมที่เก็บอยู่ในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนั้นช่วยให้จัดการปัญหายางแบนได้ง่ายกว่าที่คุณคิด