ไส้กรองอากาศและการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะส่งผลให้เครื่องยนต์ดูดอากาศได้ไม่สมบูรณ์ คุณควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศปีละครั้งหรือตามระยะเวลาที่แนะนำในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ และควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้บ่อยขึ้นหากขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรือมีฝุ่นเยอะ

หากรถของคุณมีไส้กรองอากาศห้องโดยสาร คุณต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ไส้กรองอากาศห้องโดยสารที่สกปรกจะลดการไหลของอากาศผ่านระบบหมุนเวียนอากาศของรถยนต์ลง ไส้กรองอากาศห้องโดยสารช่วยป้องกันไม่ให้ละอองเกสร กลิ่น ควัน และสสารต่างๆ เข้าไปภายในรถยนต์ โปรดดูข้อมูลจากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ เพื่อตรวจสอบว่ารถของคุณมีไส้กรองอากาศห้องโดยสารหรือไม่