การชาร์จและการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์และรถบรรทุก

อุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัดส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์และรถบรรทุก หากรถยนต์ของคุณมีอายุหลายปีแล้ว ให้ทำการทดสอบแบตเตอรี่และระบบการชาร์จ เพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์ของคุณมีกำลังไฟเพียงพอสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์และอัลเทอร์เนเตอร์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เป็นปกติ แบตเตอรี่ของ ACDelco สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก การใช้งานหนัก เรือ และอุปกรณ์สวน ผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้มาแล้ว ช่วยให้คุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความทนทานอย่างที่ต้องการ