สายพานขับและการบำรุงรักษา

สายพานขับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้า (อัลเทอร์เนเตอร์) ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ปั๊มน้ำ) และระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบสายพานขับเป็นประจำและเปลี่ยนเมื่อจำเป็นจะช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาสายพานขาดหรือรถยนต์เสีย