การบำรุงรักษาหัวเทียนและระบบจุดระเบิด

ถึงแม้ว่าหัวเทียนจะได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 80,000 – 100,000 กิโลเมตร แต่ก็มีโอกาสที่หัวเทียนจะสกปรกหรือเสียก่อนเวลาอันควรได้ ฉนวนของสายไฟระบบจุดระเบิดอาจเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รวมถึงขั้วต่อเข้ากับหัวเทียนหรือคอยล์จุดระเบิดอาจเสื่อมสภาพได้เช่นกัน การนำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบจุดระเบิดโดยช่างเทคนิคซ่อมบำรุงหรือศูนย์ซ่อมอิสระเป็นประจำ จะช่วยป้องกันอาการที่ส่งผลให้สมรรถนะรถยนต์ลดลงหรือประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงลดลง