น้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องให้ได้อย่างน้อยตามที่ระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ เป็นวิธีการคืนทุนอย่างหนึ่งและถือว่าคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับเป็นค่าบริการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาและการบำรุงรักษาทั่วไป การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไม่ให้มีการสึกหรอก่อนเวลาอันควร การใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่แนะนำสำหรับรถยนต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ หรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามการแจ้งเตือนของระบบตรวจติดตามอายุน้ำมันเครื่อง (ถ้ามีติดตั้งในรถยนต์ของคุณ)