การบำรุงรักษาหม้อน้ำและระบบหล่อเย็น

หม้อน้ำหรือระบบหล่อเย็นที่มีการอุดตันหรือมีระดับของเหลวไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆ ได้ คุณควรฝึกนิสัยในการตรวจสอบระดับของเหลวเป็นประจำ รวมถึงทำการเปลี่ยนของเหลวตามรอบระยะเวลาที่แนะนำ