ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าและการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน

อย่ารอจนถึงวันที่ฝนตก เพื่อที่จะพบว่าที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าของคุณเสื่อมสภาพและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าที่เสื่อมสภาพแล้วอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยของคุณในช่วงฝนตก ใบปัดน้ำฝนแบบไม่มีโครงของ ACDelco ได้รับการออกแบบให้โค้งรับกับกระจกหน้าของรถยนต์ของคุณ ช่วยให้มีแรงกดสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้น จึงปัดน้ำฝนได้อย่างราบรื่นและทั่วถึง