น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ACDelco

ACDelco Fuel Injector Cleaner

ACDelco ยึดมั่นในคุณภาพ สมรรถนะยอดเยี่ยมในแบบที่คุณต้องการด้วยผลิตภัณฑ์จาก ACDelco น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ACDelco ช่วยขจัดและป้องกันการเกิดตะกอนภายในหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้มีอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ช่วยลดมลพิษในไอเสีย ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสมรรถนะอัตราเร่งและคุณภาพการเดินเบาของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของ ACDelco ได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายและความทนทานอย่างที่คุณต้องการ

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

• ช่วยขจัดตะกอนภายในหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
• ช่วยปรับปรุงอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น
• ลดมลพิษในไอเสีย
• เสริมสมรรถนะอัตราเร่งและคุณภาพการเดินเบาของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะการสึกหรอ

• อาจจำเป็นต้องตรวจซ่อมระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถเกิดอาการชะงัก สตาร์ทติดยาก เกจน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงต่ำกว่าความเป็นจริง การทำงานล่าช้า และ/หรือสมรรถนะโดยรวมต่ำ
• หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดปกติอาจก่อให้เกิดปัญหามากมาย ได้แก่ กำลังเครื่องยนต์ขาดเป็นช่วงๆ เครื่องยนต์จุดระเบิดผิดพลาด รอบเดินเบาสะดุด น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว และประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
• หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (โดยเฉพาะส่วนของหัวฉีด) อยู่ท่ามกลางความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับที่สูงมาก การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงอาจทิ้งตะกอนแข็งของคาร์บอนไว้บนวาล์วลูกสูบและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการฉีดพ่นเชื้อเพลิงและการไหลของเชื้อเพลิงเปลี่ยนไป ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา (โดยเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบปัญหาหลายๆ อย่างพร้อมกัน) จะแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนทั้งในรูปแบบนี้และรูปแบบอื่นเกิดขึ้น
• ในกรณีที่เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้น แม้ว่าจะต้องซ่อมส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างแน่นอนแล้วก็ตาม แต่บ่อยครั้งที่การใส่สารเติมแต่งระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรังได้อย่างดีเยี่ยม