ไส้กรองอากาศ , ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง & ไส้กรองน้ำมันเครื่อง


ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ACDelco รู้วิธีที่จะช่วยคัดกรองสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ ไส้กรองอากาศ , ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองน้ำมันเครื่อง ของ ACDelco ที่ได้รับการผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีความทนทานอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ACDelco มีตัวกรองที่สามารถคัดกรองสิ่งสกปรกได้เกือบทั้งหมด จากตัวกรองน้ำมันเครื่องที่สามารถบล็อกได้แม้กระทั่งอนุภาคเล็กเพียงหนึ่งในสามของเส้นผมมนุษย์ ไปยังไส้กรองห้องกรองอากาศโดยสาร ที่สามารถปิดกั้นกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

        

       

แคตตาล็อกไส้กรอง