ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ACDelco

ACDelco Engine Oil Filter

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ACDelco ช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันเครื่องที่จ่ายไปยังส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์นั้นสะอาดเพียงพอ ไส้กรองน้ำมันเครื่องมีความทนทานต่อแรงดันมากกว่าความดันการทำงานของน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ถึงห้าเท่า หลังจากที่น้ำมันถึงอุณหภูมิการทำงาน (ตราบใดที่ความดันการทำงานของน้ำมันเครื่องปกติไม่เกินกว่า 351 กิโลปาสคาล) เพื่อเพิ่มความทนทาน

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

• มีระบบการกรองแบบมัลติที่มีประสิทธิภาพถึง 98% ดักจับอนุภาคได้เล็กถึง 25-30 ไมครอน เพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองที่ดีเยี่ยม
• โครงสร้างแบบเซลลูโลสที่ดักจับอนุภาคได้เล็กถึง 1/3 ของเส้นผมมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันที่จ่ายไปยังส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์นั้นสะอาดเพียงพอ
• มีซีลกาวแบบเทอร์โมเซตติ้งเพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
• มีประสิทธิภาพและความสามารถในการกรองน้ำมันเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยม น้ำมันเครื่องไหลผ่านได้สม่ำเสมอ และความทนทานสูง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยม
• ทนทานต่อแรงดันมากกว่าความดันการทำงานของน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ถึงห้าเท่า หลังจากที่น้ำมันถึงอุณหภูมิการทำงาน (ตราบใดที่ความดันการทำงานของน้ำมันเครื่องปกติไม่เกินกว่า 351 กิโลปาสคาล) เพื่อเพิ่มความทนทาน

ลักษณะการสึกหรอและการแก้ไขปัญหา

หากไส้กรองอุดตัน วาล์วบายพาสภายในเสีย หรือซีลโอริงเสีย ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้:
• น้ำมันเครื่องดำ สกปรก
• ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำติดสว่าง
• น้ำมันเครื่องรั่วออกไปภายนอกจากเครื่องยนต์

วิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

• การเปลี่ยนไส้กรองของรถยนต์ตามตารางกำหนดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้รถทำงานได้ดีขึ้นและนานขึ้น (สำหรับรอบการเปลี่ยนไส้กรองตามที่กำหนด โปรดดูที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณ)
• ใช้น้ำมันเครื่องตามเกรดที่แนะนำสำหรับรถของคุณ เพื่อให้การป้องกันที่ดีที่สุดและขับรถได้ไกลขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องตามปกติจะช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่ การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องจะช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่องที่สะอาด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีที่สุด สำหรับรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่แนะนำ โปรดดูที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณ หรือปฏิบัติตามระบบตรวจติดตาม อายุน้ำมันเครื่อง (ถ้ามี)

ถาม: ฉันต้องใช้ไส้กรองตัวใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่
ตอบ: ใช่ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง อย่างน้อยที่สุดให้บ่อยครั้งตามที่แนะนำจากบริษัทผู้ผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ

ถาม: ไส้กรองน้ำมันเครื่องสามารถใช้กับน้ำมันเครื่องธรรมดาและน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้หรือไม่
ตอบ: ได้ การใช้น้ำมันเครื่องตามเกรดที่แนะนำสำหรับรถของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การป้องกันที่ดีที่สุดและขับรถได้ไกลขึ้น

ถาม: มีวิธีการรีไซเคิลไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ตอบ: มี ถ่ายน้ำมันเครื่องออกจากไส้กรองน้ำมันเครื่องและนำไปยังศูนย์รีไซเคิลที่รับไส้กรองนี้