ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ACDelco

ACDelco Fuel Filter

ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง จะดักจับสารปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่จะเข้าไปในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ในท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ทำหน้าที่ป้องกันสารปนเปื้อนต่างๆ อาทิ สิ่งสกปรก สนิม และอนุภาคสี ไม่ให้เข้าไปยังระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาการทำงานของเครื่องยนต์ให้ถูกต้อง

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

• ป้องกันระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจากสารปนเปื้อนต่างๆ อาทิ สิ่งสกปรก สนิม และอนุภาคสี
• ดักจับสารปนเปื้อน ก่อนที่จะเข้าไปยังระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีขึ้น

ลักษณะการสึกหรอและการแก้ไขปัญหา

หากตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรกหรือข้อต่อรั่ว ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้:
• กำลังเครื่องยนต์ลดลงที่ความเร็วสูง
• เครื่องยนต์สะดุดหรือดับ
• เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
• มีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงภายในรถหรือรอบๆ รถ
• เครื่องยนต์ทำงานไม่เรียบ
• อัตราเร่งไม่ดี
• การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

วิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

เพื่อยืดอายุการใช้งานตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง:
• เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสารไวไฟสูงมากและอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
• ห้ามสูบบุหรี่ในขณะจัดการกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือขณะทำงานกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: หากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย ฉันจะทราบทันทีใช่หรือไม่
ตอบ: ไม่ เมื่อระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย รถยนต์บางคันยังอาจสามารถขับขี่ต่อไปได้หลายกิโลเมตร แต่จะมีลักษณะอาการเตือนให้สังเกตได้ เช่น รถสะดุดหรือกระตุกในขณะสตาร์ท สตาร์ทไม่ติดเลย หรือดับ

ถาม: การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เวลานานหรือไม่
ตอบ: ไม่ เวลาการเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ ซึ่งหากทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย คุณจะใช้เวลาในการเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณอาจมีข้อมูลขั้นตอนการเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะสำหรับรถของคุณ นอกจากนี้ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบางรุ่นจะมี 'ข้อต่อแบบปลดเร็ว' และอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเปลี่ยน

ถาม: หากฉันไม่ได้เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อยๆ จะส่งผลให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงหรือไม่
ตอบ: ใช่ หากไม่เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง โปรดดูที่คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณสำหรับรอบการเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องสำหรับรถของคุณ