ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินในรถยนต์

Car Emergency Kit & First Aid Kit | ACDelco

ชุดเครื่องมือสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมที่แนะนำ

 • คีม
 • ชุดประแจกระบอกคุณภาพดี
 • เทปพันท่อแอร์
 • เทปพันสายไฟ
 • สเปรย์พ่นสายไฟ
 • ไฟฉายพร้อมถ่านสำรอง
 • ถังดับเพลิงขนาดเล็ก

 • สายพ่วงแบตเตอรี่
 • พลุสัญญาณหรืออุปกรณ์สะท้อนแสง
 • เกจวัดความดันลมยาง
 • น้ำดื่มบรรจุขวด
 • สมุดทะเบียนรถยนต์
 • เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องชาร์จในรถ
 • สำเนาบัตรประกันสุขภาพ

 • ปากกาเมจิกและกระดาษเขียนข้อความ
 • ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน
 • สำเนาบัตรสมาชิกชมรมรถยนต์
 • พลั่ว
 • แปรง/ยางกวาดน้ำทำความสะอาดกระจก
 • น้ำยาล้างกระจก
 • กระดาษชำระอเนกประสงค์
 • แผนที่เส้นทาง

ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รถยนต์มีแม่แรงและประแจขันน็อตล้อ รวมทั้งมีการเติมความดันลมยางอะไหล่ (ถ้ารถยนต์มียางอะไหล่) ไว้อย่างถูกต้อง โดยตรวจสอบข้อมูลความดันลมยางที่แนะนำได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ


ชุดปฐมพยาบาล

รายการด้านล่างเป็นรายการอุปกรณ์ที่แนะนำที่คุณสามารถนำมารวมเป็นชุดเดียวกัน เพื่อใช้เป็นชุดปฐมพยาบาลหรือชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินในรถยนต์ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วหรือหลอดแก้ว หากมี ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวบรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นหนาแทน):

 • ผ้าพันแผลชนิดดูดซับได้
 • พลาสเตอร์ปิดแผล (ขนาดต่างๆ)
 • เทปกาวผ้า
 • ยาฆ่าเชื้อแบบขี้ผึ้งชนิดซอง
 • กระดาษเช็ดแผลฆ่าเชื้อชนิดซอง
 • ยาแอสไพรินชนิดซอง

 • ผ้าห่ม (ผ้าห่มฉุกเฉินเก็บความร้อน)
 • หน้ากากเป่าปากช่วยชีวิต (มีวาล์วทางเดียว)
 • ถุงประคบเย็นสำเร็จรูป
 • ถุงมือยางแบบไม่ใช่ลาเท็กซ์หนึ่งคู่
 • ยาทาไฮโดรคอร์ติโซนชนิดซอง
 • กรรไกร

 • ผ้าพันแผลชนิดม้วน
 • ผ้ากอซปลอดเชื้อ
 • อุปกรณ์วัดไข้ทางปาก (ไม่มีปรอท/ไม่ทำจากแก้ว)
 • ผ้าปิดแผลสามเหลี่ยม
 • แหนบ
 • คู่มือการปฐมพยาบาล