กลิ่นที่เกิดกับรถยนต์และรถบรรทุก

Car Smells: Burning Oil Smell & Bad Car Smells | ACDelco

การเรียนรู้ที่จะระบุกลิ่นผิดปกติจากรถยนต์สามารถช่วยช่างเทคนิคที่ซ่อมรถยนต์ของคุณในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างบางส่วนของกลิ่นที่พบได้บ่อยในรถยนต์


ข้อมูลด้านล่างเป็นคำอธิบายสาเหตุที่เป็นไปได้ของกลิ่นที่เกิดกับรถยนต์ ที่ปรึกษาด้านบริการหรือช่างเทคนิคของคุณสามารถนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาได้

ลักษณะของกลิ่นจากรถยนต์

ปัญหาที่เป็นไปได้

 
 
 
 
กลิ่นหอมอ่อนๆ ซึ่งมักจะมากับไอน้ำจากภายในห้องเครื่องยนต์
สารป้องกันการแข็งตัวหรือน้ำหล่อเย็นรั่ว
ของเหลวใสมีกลิ่น
น้ำมันเบรกรั่ว
กลิ่นเข้มรุนแรง ซึ่งอาจมากับควันจากภายในห้องเครื่องยนต์หรือจากระบบไอเสีย
น้ำมันเครื่องไหม้
กลิ่นฉุนคล้ายขนมปังไหม้
ระบบไฟฟ้าลัดวงจร
กลิ่นกำมะถันรุนแรงตลอดเวลา คล้ายกับไข่เน่า
ระบบมลพิษในไอเสีย
กลิ่นไหม้หรือกลิ่นยาง
เบรกหรือคลัตช์ร้อนเกินไป
กลิ่นโลหะ ซึ่งมักจะมากับกลิ่นสารป้องกันการแข็งตัว/น้ำหล่อเย็น
ความร้อนสูงเกินไป